Budapest, 2022. november 29.

A GYIÖT 2022-ben is megszervezi a Helyben hogyan? – Fiatalok a településeken Konferenciát, mely teret biztosít a települési szintű ifjúsági munka szerepelőinek a találkozásra, a tudás és tapasztalatok megosztására, valamint az ifjúsági részvétel jó gyakorlatainak bemutatására és megismerésére.

Mivel foglalkozik a gyiöt?

A Társaság tevékenységeinek fókuszában a fiatalok részvételének növelése, a hazai  ifjúsági szakma fejlesztése és ismertségének, elismertségének növelése áll, jellemzően nemformális tanulási módszerek alkalmazásával, szerteágazó programokkal; hazai és nemzetközi szinten egyaránt. 

Az ifjúsági munka szakértőjeként hatékony támogatást tudunk adni abban, hogy elindulhasson a párbeszéd a fiatalok és a döntéshozók között.
Szakmai módszerekkel elősegítjük a fiatalok helyi szintű bevonását a közügyek alakításába.
Hozzájárulunk ahhoz, hogy a helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfelelő és élhető körülmények alakuljanak ki a fiatalok számára.
Támogatjuk a helyi ifjúsági (köz)feladatok tartalmának meghatározását; ifjúságbarát települések létrejöttét és működését.
Previous slide
Next slide

program

09:00 - 09:45

Regisztráció

09:00 - 10:00

Vendégváró kávé, tea

10:00 - 10:15

Megnyitó

Bálint Andrea, elnök (GYIÖT)

10:15 - 11:25

Kihívás kihívás hátán! - az ifjúsági munka mindennapjai Európa közepén

Fazekas Anna, ifjúságszociológus

Pillanatképek fiataloktól, nem csak fiataloknak

11:25 - 12:00

Milyen ma fiatalnak lenni? - kiscsoportos beszélgetés

12:00 - 12:30

Kávé és pogácsaszünet

12:30 - 13:15

Én és az ijfúsági munka?

13:15 - 14:20

Ebédszünet

14:20 - 16:00

Párhuzamos programok

 • Szervezeti- és projektbörze – jó gyakorlatok bemutatása
 • Mit tehetünk a fiatalokért? – interaktív gyakorlat

16:15 - 16:30

Gondolatok összegzése, a konferencia zárása

A konferencia Magyarország ifjúsági munka panorámaképét vállalkozik megjeleníteni, amely csakis a jelenlévők aktív részvételével valósulhat meg. A program során górcső alá vesszük a települési ifjúsági munka aktualitásait, emellett pedig hazai és európai szintű kitekintésre is készülünk. A rendezvény során rövid felvezető előadásokra, nagy közös beszélgetésekre és nemformális tanulási módszerek alkalmazásával megvalósuló programelemekre lehet számítani. A délutáni program kereteiben ismételten biztosítani fogjuk a bemutatkozási lehetőséget azon szervezeteknek, közösségeknek, akik jó példával, gyakorlatokkal szolgálhatnak valamennyi érintett számára. 

A konferencián történő részvétel ezúttal is térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az alábbi gomb segítségével lehetséges 2022. november 18-ig, vagy a szabad férőhelyek rendelkezésre állásáig. 

kiknek szól?

Mikor, hol?

előző konferenciák hangulatvideói

2020. február 25.

2020. február 26.

2018. május 14.

2018. május 14.

A 2018-as konferencia társszervezője a Tudatos Ifjúságért Alapítvány volt.

demokratikus ifjúságért alapítvány

DIA

A DIA célja, hogy a fiatalok olyan tudással és készségekkel rendelkezzenek, amelyek szükségesek egy jól működő demokráciában: vitakultúra, kritikus gondolkodás, együttműködés és kreatív problémamegoldás. Ennek elérésében interaktív tréningekkel, játékokkal támogatjuk őket, így a tanulás igazi élmény a fiatalok számára.

“Egy hajóban evezünk” közösségi vitaklubokkal a párbeszédért

A vitaklubok célja a fiatalok helyzetbehozása, a helyi szintű szerepvállalásuk támogatása, a szociális készségfejlesztés és attitűdváltozás az aktív állampolgárság tekintetében. A közösségi vitaklubok tevékenysége helyi szintű problémák feltárására és azok lehetséges megoldásainak kidolgozására fókuszál. A projektbe nemcsak a fővárosi, hanem a vidéki, akár szegregált térségekben élő fiatalok bevonása is megvalósul, ezzel növelve az itt élő fiatalok lehetőségeit, megismertetve őket a jogaikkal, valamint a vitában és a pá rbeszédben rejlő lehetőségekkel. A projekt során támogatott cél továbbá, az egyes vitaklubok egymással való interakciója is, mellyel a tagok tágítják saját perspektívájukat az egyes problémák mentén, valamint az egymással folytatott párbeszéd és tapasztalatcsere hozzájárul egy elfogadóbb és befogadóbb attitűd kialakulásához is. Terveink szerint a közösségi vitaklubok létrehozása és működtetése újra a DIA fő profiljának részévé válik. 

VoxPop

A VoxPop Vitajáték azért jött létre, hogy jó beszélgetések szülessenek olyan témákról, amelyek heves vitákat váltanak ki. Egy eszköz arra, hogy sokszempontúan beszélgessünk fontos dolgokról. Játék, amiben nem lehet veszíteni, csak jó közösségi élményeket nyerni. Vita, amiben nincsenek törött tányérok csak valódi érvek és kisimult idegszálak. Egy fejlesztő eszköz, ami segít új tudást szerezni és nem utolsó sorban: közelebb kerülni egymáshoz.
A VoxPop vitajáték mellett már elérhető a VoxPop kártyajáték is, mely az érvelési hibák felismerésére tanít játékos módon. 

Tempus Közalapítvány

TKA

Ifjúsági csere? Nemzetközi önkéntesség? Hazai közösségi-társadalmi kezdeményezések? A Tempus Közalapítvány standjánál ezeket is megismerheted!

A Tempus Közalapítvány európai uniós pályázati lehetőségekkel, az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programokkal foglalkozik. Ezek többek között lehetővé teszik, hogy fiatalok nemformális módszerek révén tanuljanak, társadalmi folyamatok részévé váljanak, interkulturális tapasztalatokat és életre szóló élményeket szerezzenek, miközben szervezetekkel működnek együtt. A pályázatok révén szervezetek, intézmények és önkormányzatok is hozzájárulhatnak a fiatalok, az ifjúságügy, és ezzel együtt helyi közösségük fejlesztéséhez, és fokozhatják kapacitásukat, működésüket.

A pályázás megkönnyítése érdekében a Tempus Közalapítvány különböző támogató folyamatokat, eseményeket szervez. Egyik kiemelt célja, hogy hozzájáruljon az önkormányzatok ifjúságügyi cselekvési tervének kidolgozásához, megmutassa nekik azokat a lehetőségeket, amiket az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület adhat.

Fiatalként szeretnél külföldön önkénteskedni, ifjúsági csere résztvevője lenni és/vagy hazai társadalmi kezdeményezésekben részt venni? Szervezeti képviselőként érdekel, milyen lehetőségeket nyújthatnak az európai uniós pályázatok? Várunk a Tempus Közalapítvány standjánál!

Fiataloknak

Szervezeteknek, intézményeknek

InDaHouse Hungary Egyesület

indahouse

Egyesületünk célja, hogy az encsi kistérségben élő, hátrányos helyzetű gyerekek önmegvalósító, felelős, a saját sorsukat irányító, mobilitásra képes felnőtté váljanak, akik szülőként be tudják építeni a tőlünk kapott támogatást a gyerekeik nevelésébe. Ennek érdekében önkéntesek által megvalósított egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat tartunk, és mentor programot működtetünk. A gyerekek szüleivel is kapcsolatot tartunk. Az önkénteseknek szakmai hátteret biztosítunk.

Munkánk két fontos sarokeleme a hosszú távú fenntarthatóság és az önkéntesek bevonása: A gyerekszegénység problémájának megoldása csak évtizedek alatt lehetséges, ezért az a célunk, hogy egy generáció felnövekedését végig tudjuk kísérni a fejlesztő munkánkkal. Úgy gondoljuk, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi befogadása úgy lehetséges, ha alapélményükké válik, hogy a többséghez tartozó önkéntesek százai arról biztosítják őket, hogy ugyanannak a társadalomnak az egyenlő tagjai. Az InDaHouse programjának egyik kulcs eleme, hogy a bevont önkéntesek színes közösségének segítségével igyekszik kinyitni a világot a borsodi falvakban vagy szegregált telepen élő gyerekek számára. Bár tanodát üzemeltetünk, nem elvárás a pedagógusi háttér, egy alapozó képzés után, folyamatos támogatás mellett kapcsolódnak be az önkéntesek a foglalkozások előkészítésébe, megtartásába, illetve a feladatlap készítésbe. E mellett szenior önkénteseink a szervezet vezetésében is aktívan részt vesznek.

D2 IFJÚSÁGI KÖZPONT

D2

A D2 Ifjúsági Központ ifjúsági iroda, közösségi tér és civil ház Szeged belvárosában. Célunk, hogy a középiskolás korosztály számára hasznos tevékenységeket biztosítsunk a szabadidejük hasznos eltöltéséhez és a kompetenciafejlődésükhöz. Hogyan érjük el?

 • Rendhagyó osztályfőnöki órákat tartunk középiskolákban
 • Kitelepülünk városi- és iskolai rendezvényekre, ahol interaktív feladatokba vonjuk be a fiatalokat
 • Eurodesk partnerként nemzetközi mobilitási lehetőségekről nyújtunk tájékoztatást
 • Informális csoportoknak segítünk projektgenerálásban és közösségi tevékenységek megvalósításában
 • Iskolai közösségi szolgálati tevékenységként elszámolható aktivitásokat szervezünk és közvetítünk

A D2 Ifjúsági Központban civil szervezetek, magánszemélyek és cégek számára kínálunk eseti- vagy rendszeres jelleggel iroda- és teremhasználati lehetőséget. Több közösség a D2-ben találta meg állandó találkozó- vagy próbahelyét.

Aktív Ifjúságért Egyesület

AYA

Az Aktív Ifjúságért Egyesületet (röviden: AYA Egyesületet) 2020. szeptemberében hozta létre szegedi fiatalokkal foglalkozó szakemberek csoportja, hogy az évek alatt egyénileg és közösen megszerzett tudást, a projektek és rendezvények megvalósítása során szerzett tapasztalatot egyesítve valósítsák meg céljaikat. Fiataloknak és a velük foglalkozó szakembereknek nyújtanak segítséget a közösségszervezésben, a szabadidő hasznos eltöltésében és projektek megvalósításában.

360° ONLINE Ifjúsági Magazin

360 online

A 360° ONLINE Ifjúsági Magazin 2020. augusztusában indult, és azóta számos cikk, videó, podcast és fotóalbum mutatja a fiatalok aktivitásának és kreativitásának eredményét. A szakmai koordinációt az AYA és a D2 csapata közösen látja el. A 360° ONLINE egy fiatalok által készített, fiataloknak szóló ifjúsági magazin, amelynek célja a fiatalok bevezetése az online újságírás és a média világába.

Városi Diáktanács Eger

VDT

Az 1996-ban alakult ifjúsági szervezet fenntartója Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. A diáktanács azért jött létre, hogy megfelelő szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítson, fejlessze, és diákjogi segítséget nyújtson a város diákságának. Céljai idő közben bővültek, hiszen manapság az egri diákélet felpezsdítése, a fiatalok megmozgatása, a közéleti szereplésekre való felkészítésük, a diákság bevonása az egri közéletbe is éppúgy fontos feladatuk, mint a felsoroltak. Ennek érdekében különböző programokat szerveznek a fiatalok. A szervezet koordinálásában 3 felnőtt segítő vesz részt, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori ifjúsági referense és az IFI Pont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda munkatársai. Feladatuk közösen koordinálni, szakmailag segíteni és felkészíteni a fiatalokat a rájuk váró feladatokra, és segítik őket a megvalósítás, valamint az utógondozás során. 

A szervezeti és működési szabályzatukban foglalt céljaik az érdekképviselet mellett:

 • Eger közéletében a városi diákság jelenlétének növelése, 
 • kapcsolatrendszer, együttműködés kiszélesítése, kommunikáció gyorsaságának, hatékonyságának fokozása és minőségének javítása a diákok, iskolák, önkormányzat között,
 • közösségformálás.

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda – Eger

Ifi pont

2011 szeptemberében alakult meg az Ifi Pont- Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, mely helyet biztosít a Városi Diáktanácsnak is. Itt tartják havonta a gyűléseiket, és persze minden nap itt találkozhatnak a fiatalok. Vannak közöttük kortárssegítők is, akik szívesen segítenek diáktársaiknak.

Az iroda biztosítja a gyermekek és a fiatalok korosztályi sajátosságainak, szükségleteinek megfelelő információk elérhetőségét, biztosítja az országos ifjúsági szolgálat által létrehozott és karbantartott ifjúsági adatbázishoz történő hozzáférés lehetőségét, tevékenysége ellátása során együttműködik az ifjúság speciális élethelyzetével kapcsolatban tájékoztatási és tanácsadási feladatkörrel rendelkező más intézményekkel, szervezetekkel. Helyet ad az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek kezdeményezéseinek, valamint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum üléseinek.

Az ifjúsági korosztály élethelyzetével összefüggő jogi, pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, továbbtanulási, valamint munkaerő-piaci tanácsadást biztosít mind egyéni, mind csoportos formában. 

Az iroda dolgozói minél korszerűbb, innovatívabb eszközökkel igyekeznek jelen lenni a tanácsadások során, szakmai hitelességük érdekében pedig folyamatosan képezik magukat informálódnak igényekről, lehetőségekről. A tanácsadás során a fiatalok tudatos döntést hozhatnak jövőjüket illetően, informálódhatnak képességeikre épülő helyi, nemzeti és nemzetközi lehetőségekről. Közoktatási és felsőoktatási információkkal, változatos eszközökkel szólítják meg a fiatalokat, az online tértől kezdve az előadásokon át a kitelepülésekig számos módon. Mindezt önállóan is teszik, de a hatékonyság fokozása érdekében a munkaerőpiac különböző szereplőivel is együttműködve nyújtanak információt. 

A csellengő, az életvezetési, lakhatási problémákkal küzdő fiatalok továbbra is jelen vannak az iroda életében, így a részükre mentálhigiénés, életvezetési tanácsadás is megvalósul.

Az ifjúsági iroda nemzetközi mobilitási lehetőségekről is tájékoztatja az ifjúságot mind az irodában, mind pedig felkereső ifjúsági munka folyamán. Fontos kihangsúlyozni, hogy azon fiatalokat, akik részt vesznek különböző mobilitási programokban a helyi szakemberek segítik abban, hogy az ott tapasztalt jógyakorlatokat, elsajátított képességeket helyi szinten kamatoztathassák, ezzel is elősegítve helyben tartásukat.

Az irodának fontos szerepe van a társadalmi aktivitás elősegítésében mind azzal, hogy koordinálja, valamint helyt ad olyan ifjúságból álló szervezetek részére – akik célul tűzték a kortársaikért való aktív szerepvállalást -; mind pedig a mindennapi munkájuk során informálják az ifjúságot azon csatornákról, melyeken kifejezhetik véleményüket, érdekképviseletet láthatnak el. A fiatalok körében városi szinten hívják fel az önkéntesség fontosságára a figyelmet. 

Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodához kapcsolt irodarészben komolyabb létszámú kortárssegítő képzések, városi szintű egészségfejlesztésről szóló előadások lebonyolítása, ülések megtartása, és egyéb ifjúsági programok megszervezése történik.

Az iroda a tanácsadó tevékenységét továbbra is alacsony küszöbű szolgáltatásként, mindenki számára nyitott formában, a személyes adatok felvétele és rögzítése nélkül végzi, ennek köszönhetően a szolgáltatások mindenki számára elérhetők maradnak.

Az Iroda szolgáltatásai a teljesség igénye nélkül:

 • Ingyenes információszolgáltatás, minden olyan témában, ami egy fiatalt érdekelhet pl.: továbbtanulás, álláskeresés, önéletrajzírás, helyi és országos programok, fesztiválok stb.
 • Ingyenes internet használat: gyors internet, 4 számítógépen, ingyenes WIFI szolgáltatás
 • Közönségtalálkozó: beszélgetés Eger ismert és kevésbé ismert, de érdekes embereivel. 
 • Előadások: különböző témájú előadásokat is szervezünk, ami épp aktuális, vagy a fiatalokat érdekli. 
 • IFI Pont galéria: irodánkban helyet kap egy mini galéria is, amelyet havonta szeretnénk cserélni! 
 • „Punnyadó”: ide be lehet jönni csak azért is, hogy egy kicsit beszélgessenek, pihenjenek a fiatalok, mielőtt haza mennek tanulni.
 • Önszerveződő csoportok befogadása

 

Az irodában igénybe vehető leendő tanácsadások a következők:

 • Pályaorientációs, karrier és álláskeresési tanácsadás
 • Önismereti csoportfoglalkozás
 • Életvezetési, életszervezési tanácsadás
 • Drogkonzultációs, drog prevenciós tanácsadás (RÉV és KEF segítségével)
 • Tanulás módszertan
 • Pszichológiai és diák jogi tanácsadás

Az IFI PONT szolgáltatásaival és programjaival, valamint az itt igénybe vehető tanácsadások széles körével igyekszik minden igényt kiszolgálni és hétről hétre minél színesebb programokkal várni a fiatalokat!

Tudatos Ifjúságért Alapítvány

tia

A Tudatos Ifjúságért Alapítványt 2015-ben alapítottuk olyan lelkes és tenni akaró fiatal civil szakemberekkel közösen, akik már évek óta az ifjúsági korosztály fejlesztésével és képzésével, valamint ifjúsági közösség építéssel foglalkoztak. Az alapítvány elsődleges célja, hogy olyan ismereteket és készségeket adjon át a 12-30 éves korosztály számára, melyek segítik a közösségbe való beilleszkedésüket, fogékonnyá teszik őket a társadalom problémái iránt és aktív állampolgári részvételre ösztönöznek. 

Az alapítvány jelenleg kiemelten 3 fő területen tevékenykedik: aktív állampolgárságra és demokráciára való nevelés, emberi jogi nevelés és élmény általi tanulás és játék általi fejlesztés. A szervezet megalakulása óta több mint 25 nemzetközi projektet bonyolított le, emellett több mint 30 országra kiterjedő nemzetközi partneri hálózattal rendelkezik. 

A szervezet kiemelt célja emellett a hazai és nemzetközi ifjúsági munkások és civil szervezetek vezetőinek készség és kompetencia fejlesztése, kapacitásbővítése, szervezetfejlesztése. 

A szervezet kiemelten foglalkozik a játék általi fejlesztéssel és neveléssel, ennek keretében informális csoportokkal, ifjúsági közösségekkel közösen dolgozunk ki különböző kártya- és társasjátékokat, oktatási módszereket.

A hazai fiatalok közéleti aktivitásának növelése és az ehhez kapcsolódó készségek fejlesztése érdekében a Tudatos Ifjúságért Program (TIP), mint önálló kezdeményezés körülbelül 2 évvel ezelőtt indítottuk aktív fiatalok egy csoportjával közösen. A programban részt vevő fiatalokban közös, hogy kiemelten érdeklődnek a közéleti témák iránt, és egyben aktív alkotói és részesei a korosztályukat érintő érdekképviseleti fórumoknak (iskolai diákönkormányzatok, települési ifjúsági önkormányzatok, civil csoportok és kezdeményezések). 

A TIP keretében havi rendszerességgel tartunk képzéseket és programokat a fiataloknak, amely alkalmakra az elméleti és a gyakorlati workshopokon túl, minden esetben meghívunk egy-egy meghatározó közéleti szereplőt. A képzéseink során a fiatalok különböző, a társadalmat, közéletet feldolgozó témákban hallgathatnak előadásokat. Ebben az évben aktívan foglalkoztunk az országgyűlési választással, és a fiatalok választási hajlandóságával. Az állandó képzések és programok mellett volt két kampányunk is, ahol a fiataloknak felhívtuk a figyelmét az aktív állampolgárság fontosságára, a választásokon való részvételre és a szavazatszámlálás fontosságára. 

Közösségünknek jelenleg már több mint 150 állandó és aktív tagja van.

Fiatalok a Részvételért Egyesület

FIRE

A Fiatalok a részvételért Egyesület 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzatnak és a pécsváradi fiataloknak lehetőséget biztosítson az ötleteik megvalósításához valamint jogi hátteret adjon a pályázatok megvalósításához.

Az egyesület tagjai jelenlegi és korábbi ifjúsági önkormányzati képviselők, akik közösen támogatják, segítik a fiatalokat ötleteik megvalósításában. Ehhez a Pécsváradi Ifjúsági Klubban(a fiatalok csak Kaptárként nevezik) adnak teret. Ez a közösségi tér egy önkormányzati tulajdonú épület, mely 2006 óta van a fiatalok „kezében”. Az aktuális ifjúsági önkormányzat tagjai töltik meg élettel, szabadidős programokkal. Az évek alatt volt film vetítés, disco, társasjáték klubok, csocsó és xbox verseny, illetve olyan közösségi programok amiket a fiatalok meg akartak valósítani.

A közösségi teret a fiatalok tartják rendben, ők tartják nyitva és szervezik oda a programokat. Legutóbb 2020-2021 során került felújításra a tér melyhez a fiatalok az Európai Szolidaritási Testület által biztosított Szolidaritási pályázatot nyertek és szakemberekkel közösen hozták rendbe a teret, önállóan alakították ki úgy, hogy az alkalmas legyen a szabadidő hasznos eltöltésére.

A közösségi térben fontos szerepet kapnak a külföldi önkéntesek, akik szintén az Európai Szolidaritási Testületen keresztül érkeznek hozzánk és heti szinten nyelv klubbal és szabadidős programokkal színesítik a közösségi terünket és biztosítanak tanulási lehetőséget az idelátogató gyerekek és fiatalok számára.

FIRE

PIFÖ

Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület

fekete sereg

Egyesületünk 2022 novemberében ünnepli megalakulásának 25. születésnapját. Az egyesület a nevével Kinizsi Pál törökverő hadvezére emlékezik. 

A szervezet célja a nagyvázsonyi tehetséges fiatalok alulról jövő kezdeményezéseinek a támogatása, valamint a nehézsorsú nagyvázsonyi fiatalok felkarolása, segítése. 

Az egyesület 24 éve egy közösségi teret működtett, ahova a helyi fiatalok járnak be iskola vagy munka után kicsit pihenni beszélgetni, ha szükségük van az ifjaknak, akkor meghallgatjuk a problémáikat is. Mi, ifjúságsegítők 25 éve hallgatunk, figyelünk és próbáljuk támogatni a helyi lányokat, fiúkat, amiben kérik a segítségünket. 

Amitől az országban és a világban is ismernek minket: azok a nemzetközi ifjúsági munkák. 2006 óta fiatalokat küldünk külföldre a Kárpát medencétől Dél-Amerikáig és fogadunk is a világ minden pontjáról. Idén az orosz, finn, német, portugál önkéntesek mellett még Francia- Guyanából is érkeztek Vázsonyba.

Több mint 200 magyar fiatalnak, elsősorban kistelepülésen élőknek (Kisvárdától Gersekarátig) adtunk lehetőséget, hogy önkéntes szolgálatot teljesítsenek valahol védett környezetben. Mi is Nagyvázsonyban, több mint 200 fiatalt fogadtunk Kisbacontól, Bhubanesware-ig (India).

2021 tavaszán elkészítettük a nagyvázsonyi ifjúsági startégiát, 60 helyi fiatal segítette munkánkat.

Nagyvázsony, Kinizsi Pál, a Kinizsi-vár számunkra mindig fontos volt, minden vendégünknek megmutattuk a várat, idegen vezettük fiatalokat, partnereinket magyar, angol, francia és olasz nyelven rendszeresen. Kamara koncerteket, kisebb eseményeket, találkozókat, szerveztünk a vár udvarában, dr. Kandikó Csanád középiskolás korában gerilla idegenvezető volt a Kinizsi- várban. Az idegenvezetői munkájából alakult ki a Vázsonykő blog, amely keretében már két helytörténeti témájú könyvet is megjelentetett egyesületünk gondozásában. Kinizsi Pál, a Kinizsi-vár híre eljutott már csak a mi vendégeinknek köszönhetően Buenos Airestől, Katmandun át Nairobiig.

#demokratikus #önirányított #együttműködő 

#újpedagógia

Az #újpedagógia olyan módszertani programokat (tréningeket, workshopokat, képzéseket, előadásokat) kínál iskoláknak, tanároknak, cégeknek és magánszemélyeknek, melyek segítenek elérni, hogy napjaink folyamatosan változó körülményei között is jól alkalmazható, használható tudáshoz juthassanak hozzá a tanulási folyamatokban részt vevő személyek. Továbbá érintünk olyan nehezen kezelhető szituációkat, mint az iskolai bántalmazás, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók integrálása, de foglalkozunk a digitális írástudás fejlesztésével és a pozitív pedagógiai szemlélet adaptálásával is.

#demokratikus #önirányított #együttműködő#cselekvésorientált #akciópedagógia #projektszemlélet #digitális #kritikai gondolkodás

Coachingmatrix

A Coachingmatrix a HR tech piacon egyedülállóan komplex, felhasználói élményében gazdag, mégis rendkívül egyszerűen használható online HR eszköz.

Coachingmatrix: a HR szakemberek, szervezetfejlesztők, coachok, trénerek online eszköztára egyetlen keretben.

Az online felületen jelenleg 3 mérés elérhető: Egyéni tulajdonság készlet felmérése, Társas kapcsolatok feltárása, Egyéni időkezelés vizsgálata munka környezetben

drogprevenciós színházi nevelési program

te döntesz

A Te döntesz! egy olyan új prevenciós előadás, mely ötvözi a színház érzelmekre mélyen ható eszközeit a prevencióval. A színházi nevelési program egy része előre megírt, IGAZ TÖRTÉNETEKEN, alapuló színházi előadás, melyen keresztül egy 5 fős baráti társaság élete rajzolódik ki előttünk. A csapat minden tagja egy-egy a függőségnek megágyazó életúton halad végig, melyek segítségével reflektálunk a leggyakrabban előforduló okok és sorsok összefonódására. Az előadást egy drogprevenciós szakértői narrációval szakítják meg, mely segít a nézőknek a mélyebb értelmezésben, feldolgozásban.

Kinek ajánljuk?

Mindenkinek aki érintett lehet a témában, így fiataloknak (12 éves kortól), szülőknek, pedagógusoknak, ifjúsági szakembereknek, szociális munkásoknak.

Támaszpont MOPKA

Támaszpont

2011-ben létrehozott Alapítványunk 2017 óta mindennapos nyitvatartással üzemeltetjük a Köz-Pont Ifjúsági Házat, mint alacsony küszöbű közösségi teret. Különböző játékokkal, és célzott programokkal biztosítjuk, hogy biztonságos környezetben, tartalmasan töltsék el a fiatalok a szabad idejüket. Segítséget nyújtunk a pályaorientációban, a hazai és külföldi önkéntesség, valamint tanulási és munkalehetőségekben. Segítjük a fiatalok mentális egészségének megőrzését személyes tanácsadással és problémakezeléssel (szakemberek bevonásával), kiscsoportos foglalkozásokat, és rendhagyó osztályfőnöki órákat tartunk. Alapító tagként segítjük a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját. 2018 óta működtetjük a Te döntesz! drogprevenciós színházi nevelési programot, amellyel helyben, országosan és nemzetközi szinten is előadásokat tartunk. 2018-óta rendes tagként veszünk részt az ISZOSZ munkájában. Munkatársaink több hazai, ifjúsági munkát érintő projektben működnek közre szakértőként. 2013-óta Eurodesk régiós koordinátori feladatokat is ellátunk. EVS (jelenleg már ESC) fogadó, támogató és vezető szervezeti akkreditációval rendelkezünk. hosszú távú E+ akkreditációnk alapján Ifjúsági cseréket, tréningeket tervezünk, harmadik alkalommal fogadtunk két külföldi fiatalt egy éves önkéntes szolgálatra. Több mint 30 középiskolával állunk szerződésben a közösségi szolgálat letöltésének biztosítására. Angol nyelvet tanítunk TPRS módszerrel, ingyenesen biztosítjuk a nyelvoktatást és gyakorlást, nyelvi, és egyéb tantárgyi korrepetálást a súlyosan hátrányos helyzetű fiatalok számára. Fiatalok közösségeinek, amatőr zenekarok próbáinak, drámafoglalkozásoknak adunk otthont. Segítjük a fiatalok által szervezett programokat. Rendszeresen részt veszünk a helyi ünnepségeken, fesztiválokon, egyéb rendezvényeken. Veresi fiatalok műveiből kiállítást rendezünk a helyi Udvarház Galériával együttműködésben. Több ifjúsággal foglalkozó alapítvánnyal és egyesülettel is együttműködünk szakmai programokban.

Levéli Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat

GYÖK

Megalakulásának éve: 1992

A Levéli Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, rövidítve és becézve Levéli GYÖK, 30 éve működik községünkben. Francia példa alapján az elsők között alakult meg az országban és az egyetlen, amely azóta is működik. Már egy teljes generáció nőtt fel, akinek valamilyen köze van a Gyermekönkormányzathoz. Vagy képviselőként, aktív segítőként vettek rész a munkában vagy a különböző gyökös rendezvényeken találkoztak a szervezettel.

Legfőbb feladata a gyerekek, fiatalok összefogása, számukra programok szervezése, de fontos momentum a demokráciára nevelés, a demokratikus választások gyakorlása, a közösségi munka népszerűsítése és nem utolsó sorban a fiatalok érdekképviselete.

A GYÖK egy polgármesterből és 9 képviselőből áll, ők a megválasztott testület, és köréjük gyűlnek azok, akik bár nem lettek megválasztva, de szívesen tesznek a közért, a fiatalok érdekében. Őket hívjuk GYÖK segítőknek.

Kétévente vannak választások. Választásra jogosult a településen élő 10-25 éves korosztály, választható a 12-25 éves korosztály.

A GYÖK szoros kapcsolatot tart fenn a községi önkormányzattal, a civil szervezetekkel és az intézményekkel is. A különböző programokon kölcsönösen segítik egymást.

A GYIÖT segítségével nem csak a helyi, de az országos, sőt nemzetközi ifjúsági munkában is rész vesz.

A Levéli Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tehát már 3 évtizede fontos része községünk életének. Sok fiatal és kevésbé fiatal meghatározó élménye a sok általuk szervezett rendezvény. A különböző korosztályok – hiszen van olyan jelenlegi gyökös, akinek a szülője is tagja volt a testületnek – hol több, hol kevesebb sikerrel, de mindig nagy lelkesedéssel dolgoztak a levéli fiatalok érdekében. Nem csak községünk mindennapjainak aktív részesei voltak és ma is azok, hanem általuk az ország sok-sok településén ismerik községünk nevét, sőt sok helyen irigylik is az itt folyó munkát és a nemzetközi kapcsolatok, programok révén, külföldön is sokfelé eljutott a hírünk.

2014-ben a szervezet megkapta községünk legnagyobb díját a „Levél községért” elismerést.

2017-ben pedig országos kezdeményezésre elnyertük a „Legjobb Falusi Ifjúsági Közösség” elismerést.

Mi egy másért

Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület 2003-ban alakult meg. A szervezet megalapításakor Gyula nem rendelkezett olyan helyi gyermek és ifjúsági, civil szervezettel, amely nem országos, hanem városi tevékenységű. Ezt az űrt kívántuk betölteni egyesületünk a megalapításával. Szervezetünk az évek sora alatt igen sok gyermeknek, fiatalnak, szülőnek és szakembernek szervezet programokat képzéseket. Városi kistérségi megyei és regionális szinten. Több alkalommal is segítettünk egy – egy fiatalban felmerült ötlet, megvalósításában. 

Egyesületünk az elmúlt 17 éve során számos gyermek, ifjúsági projektet valósított meg tagjai, önkéntesei és támogatói jóvoltából. A kitelepüléssel járó megjelenéseken túl, a több éve elkezdett kortárssegítő képzés szervezetünk egyik fő profilja. Idén már 14. alkalommal szervezte meg egyesületünk a Hetedhét Játékváros címen futó, Ditzingenből származó demokráciára nevelő mintaprojektet. A 2013-as tanévtől az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos szakmai koordinációs tevékenységet is felvállaltuk a diákok, pedagógusokat és a fogadó szervezeteket is igyekszünk felkészíteni és segíteni. Szervezetünk is aktívan foglalkoztatja a közösségi szolgálatos tanulókat, akiket a szakmai a feladatokra tréningeken, szakembereink fel is készítik a jelentkezőket 2014.évtől szervezetünkkel Gyula Városával Ifjúsági szakfeladat ellátási szerződést kötött. Így megnyitotta kapuit a Gyulai Ifjúsági Központ ahol a fiatalok nem csak szabad idejüket tudják eltölteni, hanem életvezetési, tovább tanulási tanácsadásokat a fiatalokat érintő témákban kapnak információkat és segítséget is. Valamint közösségi térben tudják, védett, körben eltölteni a fent marad szabadidőijüket a betérő fiatalok. Az ifjúsági központ a 2020-as évben a pályázat beadásáig összesen 7748 fő fiatalt, és felnőttet érte el. A városi diákönkormányzat is folytatja szakmai működését szervezetünk segítségével. Célunk hogy minél több fiatal számára mutassuk meg a lehetőségeiket az életbe. Nem csak a felmerülő igényeket igyekszünk kielégíteni, segíteni igyekszünk a fiataloknak, abban, hogy megtalálja a saját maguk számára azt az utat, amiben kipróbálhatja saját magát és fejlődhet is benne, amely tevékenység még örömet is okoz neki azáltal, hogy másnak közben segít.

Közösség – Tér – Település

KTT

“A közösségi tervezés egy tanulási folyamat, melyben a településről, a helyi közösségekről, emberi viszonyokról, történelemről, szokásokról, bosszúságokról és ünnepekről, a hétköznapok kultúrájáról, épített és természeti tereinkről és a demokráciáról tanulunk. Tanulunk hallgatni, meghallgatni, a fontos kérdéseket megkeresni és azokra közös válaszokat adni. Mindannyian. A helyiek, a helyi élet szakértői épp úgy, ahogy a folyamatot vezető szakember is.”

A Közösség – Tér – Település csapata az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával 2019-ben hozta létre azt a gyakorlati programot, amely felsőoktatásban részt vevő hallgatókkal dolgozik hazai kistelepülések fejlesztésén. A program célja, hogy lehetőséget teremtsen a hallgatók számára a szakmai tapasztalatszerzésre a közösségi tervezés és építés módszertanának elméleti és gyakorlati megismerésén keresztül. A képzés főleg építész és közösségszervező hallgatóknak szól, de nyitott további rokonterületeken tanuló egyetemisták számára is.
A program az egyetemi tanmenethez igazodva, ősszel indul egy egyhetes alapozó képzéssel, melyet egy nyolc hónapos települési közösségi tervezési folyamat követ, ahol a hallgatók gyakorlatban is kipróbálják a megismert módszereket, lehetőséget kapnak azok vezetésére és a helyi igényeknek megfelelően akár új eszközök, módszerek létrehozására is. A folyamat célja, hogy nyár elejére a település lakossága meg tudja határozni azokat a tereket, amelyeket újra akar gondolni, és azokat a funkciókat amelyeket hiányolnak, és ezek metszésében dönteni tudjanak arról, hogy HOVA – MIT – MIÉRT – KINEK építsünk meg közösen. A program nyáron, egy egyhetes közösségi építéssel zárul, melynek terveit az építész hallgatók és mentoraik hozzák létre a helyi közösség igényeire reagálva, a program lehetőségeinek léptékében.

A KTT harmadik évfolyama jelenleg Kisapátiban tervez, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával. További információ: veszprembalaton2023.hu
#VeszpremBalaton2023 #VEB2023

3. évfolyam

Egyesek Ifjúsági Egyesület

Egyesek

Közösségek kialakulásához járulunk hozzá, ahol az emberek szabadon döntenek, azt csinálják, amit szeretnek és békésen kapcsolódnak egymáshoz.

Az Egyesek Ifjúsági Egyesület aktív fiatalok és fiatal szakemberek közössége.

Tevékenységeink célja, hogy mi fiatalok megismerjük saját erőforrásainkat és azokat tudatosan használjuk személyes és szakmai életünk kiteljesítésére. Eszközeink erre a képzés és az önkéntes programok.

 • Célcsoport: magyar és nemzetközi fiatalok, fiatalokkal foglalkozó szakemberek, szervezetek és közösségek.
 • Fiatalok: aktív önkéntesek, hátrányos helyzetű, veszélyeztetettek, iskola és munka közötti átmenetben lévők, külföldre vágyók, útkereső fiatalok.
 • Fiatalokkal foglalkozó szakemberek: ifjúságsegítők, trénerek, coachok, mentorok, szociális munkások, tanárok, ifjúsági vezetők, kortárs segítők.
 • Szervezetek: informális csoportok, civil szervezetek, iskolák, társadalmi vállalkozások. Tagjai vagyunk az Alliance és a CCIVS hálózatoknak.
 • Közösségek: ifjúsági munkát és közösségfejlesztést Nógrád megyében, azon belül a szécsényi kistérségben végzünk. Nemzetközi önkéntes táborok szervezésével az ország más közösségeinek fejlődéséhez is hozzájárulunk.

 

Projektjeink

 

Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzat

ÓBIÖK

Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzat (ÓBIÖK) 2014-ben alakult meg, mint ifjúsági érdekképviseleti szerveződés. Azzal a céllal jött létre, hogy lehetőséget biztosítson a kerületben élő fiatalok számára véleményt nyilvánítani, illetve képviseltetni magukat a kerület életében. Az ifjúsági önkormányzat munkája állandó és rendszeres jelenlétet kíván, feladata sokszínű, olyan elkötelezett fiatalok a tagjai, akik a kerület ifjúsági életének szervezésében és a közösségépítésben is aktívan részt vesznek.

A kerületi ifjúsági önkormányzat feladatai:

 • a demokratikus gyakorlat megismerésének lehetővé tétele és a fiatalok bevonása a közéletbe;
 • a kerületi ifjúságra irányuló érdekképviseleti, érdekvédelemi tevékenység;
 • a kerület ifjúságának részére szabadidős programok, projektek szervezése; tanulmányi, kulturális és sport rendezvényeken történő közreműködés;
 • a középiskolások közösségi munkáját segíteni;
 • a fiatalok közösségi érzéseinek erősítésére és a kerülethez való kötődésük kialakítására irányuló programok szervezése;
 • természet-és állatvédelem területének támogatása

Bagázs Közhasznú Egyesület

Bagázs

A Bagázzsal több mint 10 éve dolgozunk pest megyei romatelepeken élőkkel és élőkért. Egyéni és csoportos programjaink között van óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló komplex gyermekfejlesztés, felnőttmentorálás, női Erőcsoportok, vagy épp érettségire, szakma megszerzésére felkészítő foglalkozások tinédzserek számára.

Egyik legfontosabb alapelvünk, hogy nem osztunk adományt, helyette a képessé tétel, a folyamatos intenzív jelenlét és mentorálás módszerével dolgozunk lokálisan a bagi és dányi telepen.

Nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a bagi és dányi faluközösség és a telepi közösségek között támogassuk a kommunikációt – célunk, hogy mindenki álláspontja megjelenhessen és alapja lehessen a közös tervezésnek. Emellett felelősséget érzünk abban, hogy a rendszerszinten jelenlévő problémákat kihangosítsuk és a kapcsolódó szakmai területeken változásokat tudjunk indukálni.

Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája

Az Európai Parlament kapcsolattartó irodái felelnek az intézményi kommunikációs tevékenységek végrehajtásáért, melyeket azzal a céllal folytat a Parlament, hogy az emberek az Európai Parlament szerepének fontosságát megismerve vehessenek részt az európai demokratikus folyamatban. A tagállamokban működő irodák kapcsolatot tartanak fenn a polgárokkal és az érdekelt felekkel, szervezetekkel, az országos, regionális és helyi médiával.

Az Iroda tevékenységének egyik kiemelt kommunikációs prioritása az Európai Parlament europaert.eu közösségének építése melynek fő célcsoportja a fiatal korosztály: végzős középiskolai évfolyamok diákjai, egyetemisták, főiskolások és fiatal pályakezdők. A közösség lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy képzéseken vegyenek részt, pán-európai kapcsolatokat építsenek és aktívan részt vegyenek az európai unióval kapcsolatos programokban. Az Iroda célja, hogy az europaert.eu közösség és az Európai Parlament ifjúságnak kínált programjai keretében informálja és összekapcsolja az ifjúsági hálózatok és szervezetek képviselőit, valamint biztosítsa a közösség építésében való aktív részvételhez szükséges tájékoztatást és képzést.

MINI Ifjúsági Szolgálat

Mini

A MINI Ifjúsági Szolgálat 2006-ban alakult, azzal az igényel, hogy az Észak-magyarországi régióban, ezen belül is elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hátrányos helyzetű térségekbe – kistelepülésekre, zsáktelepülésekre (stb) – elvigye az információt, fejlesztést, lehetőséget. Ezzel adva esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetben – ez esetben földrajzi, szociális, gazdasági (stb) egyaránt – élő fiatalok számára a továbbtanulásra, szemléletformálásra, vagy éppen a kitörésre, az álmaik megvalósítására.

A megalakulást hosszas tanulmányozás és felmérés előzte meg, hogy hogyan, s mit tegyen a szervezet a fiatalokért, a kitörését, az álmok megvalósulásáért. Így kerültek kapcsolatba a szombathelyi Vasi LOGO-Mobil szolgáltatással, amelyet osztrák minta alapján hoztak létre. A városi fiatalságot célozták meg, ahol, mint tudjuk, több a kikapcsolódási, szórakozási, szabadidő eltöltési lehetőség, mint egy apró falvas térségben, ahol csak több órányi utazással érhető el nagy(obb) város. A LOGO-Mobil felépítését és szolgáltatási portfólióját adaptálta a MINI Ifjúsági Szolgálat regionális szintre, ezen belül is specializálódva a vidéki, kistelepülési, nagy hátrányos helyzettel rendelkező térségi adottságokra.